09 september 2007

Vertaalkunst

Mijn goede vriend C. is Zweeds. Hij spreekt geen woord Nederlands, maar leest mijn weblog wel. Dat doet hij –de taalbarbaar- door mijn stukjes in te voeren in de vertaalwebsite Babel Fish. Iedere oen snapt natuurlijk dat een computer misschien wel een lijst synoniemen op kan hoesten, maar dat dat niet betekent dat het de juiste betekenissen zijn, dat de grammatica klopt of dat er ook maar iets overblijft van de onderlinge samenhang van woorden in een zin en zinnen in een tekst. En dan zijn er ook nog eens woorden die de vertaalcomputer helemaal niet herkent. C. trekt zich daar niets van aan. Hij heeft het lezen van mijn blog met behulp van Babel Fish tot kunst verheven. Letterlijk, want hij noemt het zelf ‘reading Picasso’. Op z’n werk zit hij met collega’s in online woordenboeken te spitten naar de betekenis van ontbrekende woorden. In een stukje over een poes kwam het woord snorharen voor. ‘Snor’ is het Zweedse woord is voor snot, en zo heeft de hele IT-afdeling van een groot Zweeds energiebedrijf dubbel gelegen bij de gedachte dat er in Nederland blogjes worden geschreven over snothaar.
Ik heb de proef op de som genomen en m’n blogstukjes zelf maar eens door Babel Fish gehaald. Het resultaat was inderdaad ronduit kubistisch. Neem deze passage over de poes: ‘Er lag een rond hoopje vacht op de gang. Rood en opgerold, met snorharen. Het lag tevreden te slapen op de zachte vloerbedekking en snurkte naar hartelust.’ Daar blijft na het surrealisme van Babel Fish niet meer van over dan: ‘There around hoopje a fleece on pace lay. Red and closed down, with snorharen. It lay satisfied sleep on the gentle vloerbedekking and snored to hartelust.’ Picasso indeed.
ABN-Amro hoeft zich geen zorgen meer te maken over overnames. Vriend M. heeft alles al geregeld. In het Nederlands gaat het nog gewoon over meubeltjes: ‘Grote M. glimlachte breed. Hij zei: “We hebben de bank weggegooid.”’ In het Engels begint het naar grootheidswaanzin te rieken: 'We have thrown away the bank.'
Mijn arme overbuurman komt er in de Picassoversie stukken minder goed vanaf dan in het origineel: In plaats van altijd te zwaaien als hij me ziet lopen, begint hij -God mag weten waarom- altijd te wiegen als hij me ziet rennen. ‘He always sways to me if he sees me running.’ Bovendien is hij in de kubistische versie een gierigaard: ‘Hij sprak me aan bij de bar en bood me een biertje aan’ wordt: ‘He addressed me at the bar and offered himself a biertje’.
Maar het opmerkelijkste was toch wel de horrorvertaling van hoe ik als kind probeerde te knipogen: ‘Dagenlang heb ik lopen proberen of ik dat ook kon, met één oog, zonder m'n gezicht te vertrekken.’ In de Bable Fish-vertaling werd dat een onbegrijpelijke zin die er volgens mij over ging dat m’n oog van m’n hoofd viel. ‘For days have I run try or I that also was possible, with one eye, without leaving my face.’

7 opmerkingen:

Impa zei

En als je dat dan weer Babelvist:

My good friend C. is Swedish. He speaks no word Dutch, but reads my web-unwieldly. That does introducing he - taalbarbaar - by my bits in the vertaalwebsite Babel Fish. Every oen gets of course that a computer perhaps a list can synonyms cough on, but that that does not mean that it are the correct meanings that grammar is correct or that there also but something remains of the mutual consistency of words in a sense and likes in a text. And then there also once more words are which the vertaalcomputer not at all recognises. C. draws himself of it nothing. He reading my blog has raised Babel Fish to using art. Litterally, because he calls it itself ` reading Picasso. At his work he sits dig with colleagues in online dictionaries to the meaning of missing words. In a bit concerning a poes the word prevented snorharen. ` snor are the Swedish word for snot, and this way have complete It-afdeling of a large Swedish energy company double have been lain at the idea that are written there in the Netherlands blogjes concerning snothaar. I have taken the test on the sum and my blogstukjes himself Babel Fish obtained. The result was indeed simply kubistisch. Take this passage concerning the poes: ` lay there around hoopje a fleece on pace. Red and closed down, with snorharen. It lay satisfied sleep on the gentle vloerbedekking and snored to hartelust. There no longer remains after the surrealism of Babel Fish of than: ` There around hoopje a fleece on pace lay. Save and closed down, with snorharen. It lay satisfied sleep on the gentle vloerbedekking and snored to hartelust. Picasso indeed. Abn-Amro must themselves no more care make concerning adoptions. Friend M. has already regulated everything. In Dutch it concerns still ordinary meubeltjes: ` large M. smiled widely. He said: "we have thrown away the bank." In English it starts smell to driving madness: ' we property thrown away the bank.' My poor overbuurman comes there in the Picassoversie pieces less well as from than in original: Instead of always swaying if he sees me running, he - god can know why - starts always rock if he sees me running. ` He always sways to me if he sees me running. Moreover he is in the kubistische version a gierigaard: ` he addressed me at the bar and offered himself a biertje to becomes: ` He addressed me ate the bar and offered himself a biertje. But it was most remarkable nevertheless the horrorvertaling of how I tried wink as a child: ` for days have I run try or I that also was possible, with one eye, without leaving my face. In the Bable Fish-vertaling became that an incomprehensible sense which went according to me that my eye of my head fell. ` For days property I run try or I that also were possible, with one eye, without leaving my face.

And so on, and so on...

Blogmos zei

Vertalen is een kunst. Babel Fish vertaalt dit ongegeneerd naar een vraagstelling. Is translate an art? Ja, dan weet je eigenlijk al genoeg.

Anoniem zei

Ja, dit geeft idd hilarische effecten!

Anoniem zei

Mijn husband (jaha, de zelfpromotie werkt ;-))had die Engelse vertaling weer terug vertaald naar het Nederlands via die site. Hij had het hier op willen zetten, maar dat was helaas niet gelukt (teveel tekst ofzo). Maar je kunt je voorstellen dat niemand nog weet waar je het over hebt.

Anoniem zei

Over zelfpromotie gesproken. Als ik een berichtje achterlaat hier dan geef ik mijn website ook op. Maar het wordt niet als link aangegeven. Terwijl dat dus wel kan. Enig idee hoe dat kan?

Anoniem zei

Als je je reactie plaatst onder de identiteit 'overige', verschijnt er een veld waarin je je url kunt invullen. Als je reactie dan gepubliceerd is, wordt je naam aanklikbaar. Maar volgens mij doe je dat ook. Geen idee waarom het niet werkt. Ik zal het met deze reactie ook eens op die manier doen.

Impa zei

Nee, dat werkt niet. Kennelijk verschijnen alleen gebruikers van Google/blogger op die manier. De website die je invoert staat trouwens wel vermeld in het mailtje dat ik automatisch toegestuurd krijg als er een reactie is geplaatst. Maar ja, daar heb jij niets aan...